Επιτέλους, οριστικοποιήθηκε η εκκαθάριση της ΠΑΕ ΑΕΚ!

Η τελευταία εκκρεμότητα για την εκκαθάριση της ΠΑΕ ΑΕΚ ολοκληρώθηκε και επίσημα. Η τυπική διαδικασία διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τα ήδη γνωστά νομικά πλάνα, παρ’ ότι υπήρχαν πολλά εμπόδια στον δρόμο της “Ένωσης” που κάποιοι προσπάθησαν να βάλουν κατά την διάρκεια αυτής της υπόθεσης. Αυτές οι κινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το όλο θέμα αρκετά, αλλά στο τέλος χαμογέλασε η ΑΕΚ και οι άνθρωποι που έτρεχαν την υπόθεση εδώ και αρκετούς μήνες.

Παρ’ ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς είχε υπογράψει την διαγραφή της ΠΑΕ από τα Μητρώα Ανώνυμων Εταιριών από τις 23 Απριλίου, οι υπεύθυνοι περίμεναν ακόμα την τυπική εξέλιξη και ανακοίνωση της υπόθεσης η οποία δρομολογήθηκε στις 10 Ιουλίου με την δημοσιοποίηση της οριστικής πτώχευσης και της διαγραφής από τα μητρώα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ο δρόμος για την σύσταση της νέας ΠΑΕ άνοιξε διάπλατα για τους ανθρώπους της “Ένωσης”, αν και το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω υποχρέωσης (η κατάθεση του νέου καταστατικού) έχει ήδη γίνει.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ μαζί με την φωτογραφία της δημοσιοποίησης:

«Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπό εκκαθάριση Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 23-5-2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 195952 η από 9-12-2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 330501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57) σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι της ανωτέρω υπό εκκαθάριση εταιρείας στην προαναφερθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1) Ενέκριναν τον τελικό Ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης 5/8/2013 (χρήσης από 7/6/2013 έως 5/8/2013), την περάτωση της εκκαθάρισης, την οριστική λύση της εταιρείας, καθώς και την Έκθεση του Εκκαθαριστή και την Έκθεση του Ελεγκτή.

2) Ενέκριναν όλες τις διαχειριστικές πράξεις του Εκκαθαριστή και απήλλαξαν αυτόν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης απο 7-06-2013 έως 5-08-2013.

3) Απήλλαξαν τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης από 7/6/2013 έως 5/8/2013.

Κατόπιν τα ανωτέρω η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 330501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57), διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ».

ekkatharisi aek