Ιδρύθηκε η νέα ΚΑΕ ΑΕΚ!

Εγκρίθηκε η δημιουργία της νέας ΚΑΕ ΑΕΚ.

Εγκρίθηκε η ίδρυση της νέας ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς σήμερα το πρωί υπογράφηκε η σχετική πράξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτό που μένει είναι η δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα εκδοθεί και το νέο ΑΦΜ.

Βέβαια, θα πρέπει να βρεθεί ένα ποσό γύρω στις 250.000 ευρώ για το παράβολο συμμετοχής της «Βασίλισσας» στην Α1, την εξασφάλιση πιστοποιητικού και τη δημιουργία ρόστερ.