Άνοιξε ο δρόμος για την υπαγωγή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη ρύθμιση των χρεών

Ικανοποιημένος ο Ιβάν Σαββίδης από την εν λόγω εξέλιξη

Η Κυβέρνηση κράτησε τις υποσχέσεις της και κατέθεσε την νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνει και τον όρο «πρόσθετοι φόροι» που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον αρχικό νόμο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δέχθηκε με μεγάλη χαρά την δημοσίευση της διάταξης στο ΦΕΚ, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη να ενημερώνεται άμεσα και να ετοιμάζετε να καταθέσει το ποσό των 10.400.000 ευρώ προκειμένου να απαλλαγεί ο σύλλογος από τα γνωστά χρέη.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:

«Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν βεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν ως ακολούθως».