Καλά τα είπε ο Μπαρμπόσα!

Συμφωνώ 1000% με τον Μπαρμπόσα. Η Ελλάδα που βλέπετε εσείς σας δίνει την εικόνα χώρας 8 χρόνων ύφεσης με 30% ανεργία, με απώλεια του 30% του ΑΕΠ της, με μειωμένους μισθούς και συντάξεις έως και 50%, με 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα απλήρωτους έως και 12 μήνες, με κοινωνικά ιατρεία…