Ο Β. Σκουντής για την εθνική!

Το παραξήλωσε ο Σπανούλης με τα όργιά του στα κρίσιμα λεπτά, το παραξήλωσε ολόκληρη η Εθνική με την εντυπωσιακή επιστροφή της από το -10, το παραξήλωσε κι αυτό το θρασύ μειράκιον, που λέγεται Χεζόνια και καταπάτησε τη λογική, την (όποια) τακτική και την ιεραρχία… Βεβαίως, ημάς τους νικητές ποσώς μας…