Είσαι ΑΕΚ, γεννήθηκες από πρόσφυγες, στηρίζεις τους πρόσφυγες…

Γιατί ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη…