Οι αναποφάσιστοι κρίνουν τις εκλογές

Η ψήφος των τελευταίων αναμένεται να γείρει την πλάστιγγα είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη πλευρά. Καθοριστική για το αποτέλεσμα της κάλπης η ψήφος των γυναικών  Όπως γράφει το Έθνος οι γυναίκες ψηφοφόροι είναι πολλές περισσότερες από τους άνδρες και είναι πιο αναποφάσιστες. Οι γυναίκες ψηφοφόροι μπαίνουν πλέον…