Επειδή ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα πρόσφυγες

Συγκινητική ενέργεια από τα συνειδητοποιημένα αδέρφια μας της ORIGINAL Κορίνθου…