Μετανάστες: Φθηνά εργατικά χέρια βρίσκει σε αυτούς που ξεριζώνει η ΕΕ

Σε πεδίο αντιπαράθεσης, μεταξύ των αστικών τάξεων των χωρών της ΕΕ – και κατ” επέκταση των κυβερνήσεων – αποτελεί η διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος, προς τις χώρες μέλη της ΕΕ. Η συσσώρευση φτηνών εργατικών χεριών σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Σουηδία, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους βιομήχανους των χωρών…