Η ανεργία ο πρώτος παράγοντας αύξησης του ποσοστού των αυτοκτονιών στην Ελλάδα

Η ανεργία είναι ο πρώτος παράγοντας που ευθύνεται για την αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα και ακολουθεί η καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων. Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφει για το 2013 και το 2014 το Κέντρο Πρόληψης της Αυτοκτονίας «Κλίμακα» που είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Διεθνή Συνεργασία για την Πρόληψη τηςRead More