Γεωργέα, Γεωργέα, τα…φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία