Συνεχίζει με την «Ιατρική Πίστη» η ΑΕΚ

Συνεργασία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το τμήμα φούτσαλ της ΑΕΚ και η Ιατρική Πόστη συνεχίζουν μαζί

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το πολυδύναμο Ιατρικό κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» είναι διαγνωστική μονάδα που βρίσκεται στην οδό Κρήτης 72, Νέα Ιωνία είναι εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να παρέχει άριστες υπηρεσίες υγείας και διάγνωση υψηλής αξιοπιστίας. Λειτουργεί από το 1995 και είναι συμβεβλημένο με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ευχαριστούμε…