Πιο γρήγορα η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος την Κυριακή

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής, υπολογίζεται ότι θα εξαχθεί το πρώτο ασφαλές συμπέρασμα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κι αυτό για δύο λόγους. Αφενός οι εκλογές γίνονται με λίστα και αυτό θα κάνει τη διαδικασία ταχύτερη και αφετέρου 8 περιφέρειες θα στείλουν ηλεκτρονικά και όχι τηλεφωνικά τα αποτελέσματα