Μοοdy’s: Υποβάθμισε επτά τράπεζες της Γαλλίας

Το outlook και των επτά παραμένει σε «σταθερό»