Εύκολα ή δύσκολα, θα το πάρει η ΑΕΚ

Εύκολο δεν θα είναι για την ΑΕΚ. Γι’ αυτό και δεν τίθεται θέμα αγοράς του νέτου σκέτου διπλού της.