Απορρίφθηκε η προσφυγή ιταλών επενδυτών για το ελληνικό κούρεμα του 2012

  Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. απέρριψε σήμερα τις αξιώσεις 200 και πλέον ιταλών επενδυτών κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αναδιάρθρωση των ελληνικών ομολόγων (PSI) το 2012, αναφέροντας ότι οι ζημιές που υπέστησαν αυτοί αποτελούν μέρος του φυσιολογικού κινδύνου της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Οι Ιταλοί επενδυτές επεδίωκαν να ενάγουν την ΕΚΤ για ζημιές πάνω