Κίνδυνος για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων άνω των 1.000 ευρώ

Παρελθόν το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ σε μισθούς συντάξεις και επιδόματα. Μειώνεται το ακατάσχετο κατά 250 ευρώ για χρέη σε τράπεζες και κατά 500 για οφειλές στο Δημόσιο

Μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και επιδομάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης μειώνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε τράπεζες σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό από τα χίλια πεντακόσια (1.500)…