Επιτάχυνση της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής, ζήτησαν Ασελμπορν και Αβραμόπουλος

Οι δύο άνδρες έστειλαν μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει δίπλα της την Ευρώπη στην αντιμετώπιση του προσφυγικού

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής (hot spot), η οποία θα αποτελέσει προϋπόθεση για την εφαρμογή των συμφωνιών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης των προσφύγων, μια πολιτική αλληλεγγύης, καθώς και η ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αποτέλεσαν το κεντρικό αντικείμενο της επίσκεψης στην Αθήνα του υπουργού Εξωτερικών του Λουξεμβούργου…