Οι παίκτες του θρήνου μαθαίνουν την ιστορία του Ολυμπιακού στο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά (pic)