Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε…

Αρθρο του Κώστα Κετσετζόγλου