Βασίλισσα 2511 μέρες μετά…

    Ευρώπη η μονάκριβή σου Βασίλισσα επέστρεψε… Βασίλισσα ξαναπιάσε την πένα σου και συνέχισε την ένδοξη (ευρωπαϊκή ) σου ιστορία … Ξαναγράψε στο χρυσό βιβλίο με τα 2 ευρωπαϊκά και το ρεκορ γκίνες προσέλευσης θεατών σε αγώνα… Ξανα «λέρωσε» την χρυσή σου βίβλο 2511 μέρες μετά… Που να περιμένεις ότι στις 27 Νοεμβρίου του 2008 να