ΕΣΠΑ: Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

    Τα κριτήρια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από οκτώ τομείς της οικονομίας για να ενταχθούν σε πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

    Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που στοχεύουν να ενταχθούν σε προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ μπορούν να αναζητήσουν λεπτομέρειες για το θέμα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας (www.espa.gr), καθώς εκδόθηκε προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με…