Αυτό είναι το πόρισμα της «επιτροπής σοφών» για το ασφαλιστικό

  Στις 28 σελίδες, όπως ήταν αναμενόμενο, μόνο ευχάριστες προτάσεις και παρατηρήσεις δεν έχει. Ενδεικτικό είναι πως η επιτροπή ξεκινά την αποτίμηση του ασφαλιστικού με την παραδοχή ότι το σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο. «Η Επιτροπή ανέλαβε το δύσκολο έργο να σχεδιάσει ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έφερε σε πέρας σε