Πρόταση για το Ιπποδρομιακό στοίχημα από τον ΟΠΑΠ

Την πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά για το δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια, ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προσφορά θα υποβληθεί μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας OPAP Investments Ltd, ως επικεφαλής μέλος (lead member), σε Ένωση Εταιρειών με την βρετανική επενδυτική εταιρεία Global Family Partners Ltd.

Ο ΟΠΑΠ έχει δεσμευθεί ότι το τίμημα που θα προσφέρει στο πλαίσιο της προκηρυχθησόμενης από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν θα υπολείπεται του ποσού των 40 εκατ. ευρώ. Η πρόταση του οργανισμού είναι σχεδόν τριπλάσια από την… βελτιωμένη πρόταση της ΙΝΤΡΑΚΟΜ του Σωκράτη Κόκκαλη που ήταν χαμηλή και για αυτό ο πρώτος διαγωνισμός κυρήχθηκε άγονος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας OPAP Investments Ltd, ως επικεφαλής μέλος (lead member), σε Ένωση Εταιρειών με την Βρετανική επενδυτική εταιρεία Global Family Partners Ltd, θα υποβάλλει προσφορά για το δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια, έχοντας δεσμευθεί ότι, το τίμημα που θα προσφέρει στο πλαίσιο της προκηρυχθησόμενης από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν θα υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 40.000.000.