Τα πάντα για το γήπεδο της ΑΕΚ

Σε τρεις φάσεις θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί (τον Δεκέμβρη του 2015, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάθετε αποκαλυπτικές λεπτομέρειες…

aek-agia-sofia-3Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ της εφημερίδας:

“Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τρίτη 4 Μαρτίου. Αυτά δεν αφορούν απλά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «Δικέφαλος 1924». Αποτελούν την ουσιαστική βάση για την εκπλήρωση του μεγάλου ονείρου, το οποίο δεν είναι άλλο από την υλοποίηση του τεράστιου project της «Αγιά Σοφιάς» και της επιστροφής της ΑΕΚ στα «ιερά χώματα».

Μέσα από 159 σελίδες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του έργου, οι τρεις φάσεις κατασκευής του γηπέδου, το εκτιμώμενο κόστος μέσα από κάθε φάση και το απαιτητό ποσό εκκίνησης και φυσικά ο τρόπος χρηματοδότησης.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

Οι διαδικασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2014 και θα ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα δύο ετών και μέσα στο 2015. Τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι τα επόμενα.

* Εκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής

* Λήψη κατασκευαστικών αδειών

* Επιλογή ανάδοχου κατασκευής

* Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων

* Παράδοση και αποδοχή του έργου

Κατασκευή γηπέδου

Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει η Εταιρεία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου γηπέδου, ορίζεται ως εξής: Οκτώβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015: Μελέτες γηπέδου (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, λοιπές)

1η φάση:

Μάιος 2014 – Απρίλιος 2015: Χωματουργικά, αντιστηρίξεις, στεγανολεκάνη, Φέρων Οργανισμός, πυλώνες, προκατασκευασμένες κερκίδες κ.λπ.

2η φάση:

Ιανουάριος 2015 – Ιούνιος 2015: Αρχιτεκτονικές εργασίες κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ εγκαταστάσεις, αγωνιστικός χώρος κ.λπ.

3η φάση:

Μάιος 2015 – Δεκέμβριος 2015: Επικάλυψη στεγάστρου, εξωτερικό περίβλημα, εξοπλισμός, ειδικές αρχιτεκτονικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις

 

Εκτιμώμενο κόστος

Από την οικονομική μελέτη προκύπτει ότι το κόστος κατασκευής θα ανέλθει στα 65,1 εκατ. ευρώ. Για να αντιληφθείτε το κόστος ανά… θεατή, υπολογίζεται ότι το ποσό που θα ξοδευτεί για το κάθε καρεκλάκι που θα κάθονται οι φίλοι της ΑΕΚ θα κοστίζει 2.069 ευρώ!

Η ανάλυση του προαναφερόμενου ποσού έχει ως εξής:

Μελέτες κατασκευής και Διοίκηση έργου: 4,4 εκατ. €

1η Φάση Κατασκευής: 25,9 εκατ. €

2η Φάση Κατασκευής (χρηματοδοτούμενη από την Περιφέρεια Αττικής): 20,2 εκατ. €

3η Φάση Κατασκευής: 14,6 εκατ. €

Στα παραπάνω κόστη θα πρέπει να προστεθεί και ΦΠΑ που εκτιμάται να ανέλθει στα € 14,9 εκατ. με τις εκτιμώμενες ταμειακές εκροές που θα απαιτηθούν να φτάνουν τα 80 εκατ. €. Το κόστος αυτό είναι συγκρίσιμο με κόστος κατασκευής ευρωπαϊκών γηπέδων με χωρητικότητα 20 – 40 χιλ. θέσεων.

Η χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής

Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανάπτυξης της «Δικέφαλος 1924», οι κεφαλαιακές ανάγκες της κατασκευαστικής περιόδου υπολογίζονται σε περίπου 65 εκατ. € για την κατασκευή του Γηπέδου (πλέον ΦΠΑ).

Οι ανάγκες αυτές σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμάται ότι θα καλυφθούν μέσω του αρχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. € και της παρούσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης) ποσού 29 εκατ. €, με την προβλεπόμενη επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς επίσης και με τραπεζικό δανεισμό που θα συνάψει η Εταιρία και θα ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. €, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η σύμβαση ονοματοδοσίας του Γηπέδου ως εξασφάλιση, εφόσον αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί πριν τη σύναψη δανειακής σύμβασης της Εταιρίας.

Η τραπεζική χρηματοδότηση υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί κατά το δεύτερο έτος της κατασκευαστικής περιόδου, ενώ η αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού προβλέπεται σε περίοδο 10 ετών. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, σημειώνεται ότι μέρος του έργου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 304/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους 2014, ποσό € 20 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αναμένεται να διατεθεί για την κατασκευή του Γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας.

Η χρηματοδότηση αυτή εκτιμάται από την Εταιρία ότι θα διατεθεί και θα χρησιμοποιηθεί στη 2η Φάση του έργου (ήτοι Ιαν. 2015 – Ιούνιος 2015).

Σημειώνεται ότι η Εταιρία μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση και ως εκ τούτου δεν διαθέτει οποιαδήποτε γραμμή χρηματοδότησης ή/και πιστωτικό όριο.

Σύμφωνα με την Εταιρία, επιπλέον τραπεζικός δανεισμός για το υπόλοιπο του ΦΠΑ κατασκευής (εξαιρουμένου του ποσού που καλύπτεται μέσω της επιχορήγησης) – περίπου € 10,6 εκατ. – προβλέπεται ότι θα αποπληρωθεί με την είσπραξη του ποσού αυτού από το Δημόσιο το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας του γηπέδου.
Τι προβλέπεται για την Ερασιτεχνική

Στο Ενημερωτικό Δελτίο αναφέρεται ότι ανάμεσα στην «Δικέφαλος» και την Ερασιτεχνική ΑΕΚ έχει υπογραφεί μία σύμβαση από τις 18 Νοεμβρίου του 2011, όπου δεν ορίζονται συγκεκριμένες πρόσοδοι της Εταιρίας.

Η σύμβαση αφορά την ανάληψη υποχρέωσης από την ΑΕΚ για παραχώρηση στην Εταιρία της χρήσης και διαχείρισης από την Εταιρία για λογαριασμό της ΑΕΚ της έκτασης του έργου όταν αυτό επιτραπεί.

Δεν ορίζονται συγκεκριμένες πρόσοδοι της Εταιρίας ή της ΑΕΚ από τη σύμβαση παραχώρησης (π.χ. με βάση τα έσοδα από τα εισιτήρια της ΠΑΕ), ούτε διασφαλίζεται η χρήση του έργου από τη μέλλουσα να συσταθεί ΠΑΕ (στην περίπτωση που το ερασιτεχνικό σωματείο προβιβαστεί στην Β’ Εθνική).

Προβλέπεται γενικά ότι η Εταιρία θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου αλλά και ότι η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της οριστικής σύμβασης παραχώρησης θα διατηρεί στο ακέραιο έναντι της ΠΑΕ, που τυχόν θα συστήσει στο μέλλον, τα δικαιώματά της εκ της παραχώρησης του ονόματος και του σήματός της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2725/1999.

Η Εταιρία κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης παραχώρησης προτίθεται να διασφαλίσει συμβατά έσοδα με το Ν. 2725/1999 επ’ αμοιβαίο όφελος των συμβαλλομένων μερών.

Περί σύγκρουσης συμφερόντων

Όπως ξεκαθαρίζεται από το Ενημερωτικό Δελτίο δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρίας και των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ούτε υφίστανται συμφέροντα που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά των νέων μετοχών.

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΑΠ, αναλύονται τα εξής: «Δυνητικώς, θα μπορούσε να τεθεί μελλοντικά σύγκρουση των συμφερόντων του κ. Γ. Μελισσανίδη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχοντος συμφέροντα στην εταιρία αυτή, με τα συμφέροντά του στην Εταιρία, αν προέκυπτε εμπλοκή στην ομαλή εξέλιξη των σχέσεων Εταιρίας και ΟΠΑΠ Α.Ε. όσον αφορά τη μεταξύ της Εταιρίας και του ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμβασης χορηγίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης σύμφωνα με την από 11.12.2013 δήλωσή του δεν θα συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων των οργάνων των εταιριών επί των θεμάτων αυτών».