Την Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές για την εκχώρηση της ΑΕΚ

Λύθηκε το θέμα με τους Αλεξίου και Βαλασσόπουλο από το νομικό συμβούλιο του κράτους.

Το πρόβλημα που είχε προκύψει σχετικά με τις υπογραφές των Βαλασσόπουλου και Αλεξίου στο έγγραφο της εκχώρησης είναι το τελευταίο εμπόδιο και τελικά οι υπογραφές για την εκχώρηση του χρέους Ψωμιάδη θα πέσουν τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ απαίτησε να υπάρξει τροποποίηση στην σύμβαση που ή να εξαιρεί τους δύο άντρες στους οποίους είχε εκχωρηθεί το ποσό για να το διαχειριστούν μέχρι να κλείσει οριστικά η ΠΑΕ, ή να προβλέπει η σύμβαση πως και οι δύο δεν θα έχουν καμία ευθύνη για το χαρτόσημο.

Έτσι, το νομικό συμβούλιο του κράτους θεώρησε λογικό το αίτημα της ΑΕΚ και πριν από μία ώρα ενημέρωσε ότι θα στείλει μέσα σε λίγες ώρες τη νέα τροποποιημένη σύμβαση. Λόγω ωραρίου όμως, οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τελειώσει οριστικά και η εκκαθάριση της ΠΑΕ ΑΕΚ.