Σε καθεστώς εκκαθάρισης η ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Η σχετική απόφαση πάρθηκε στις 20 Μαρτίου και έτσι, η Ένωση τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, όπως αποκάλυψη η εφημερίδα ΦΩΣ.

Μάλιστα, φαίνεται να έχει κινήσει τις διαδικασίες η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία την 23η Δεκεμβρίου απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει πως όταν ο Δικέφαλος ανέβει στην Α1 θα είναι πλήρως απαλλαγμένος από τα χρέη του παρελθόντος.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του ΦΕΚ:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 20.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 172051 το με αριθμό πρωτοκόλλου 7194/23-12-2013 έγγραφο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», από το οποίο προκύπτει ότι: Η ομάδα ανδρών του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», δήλωσε συμμετοχή και συμμετείχε την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας Ανδρών στην οποία επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή ομάδων αθλητικών σωματείων και όχι ομάδων Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε. Η Ε.Ο.Κ. για την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής της ομάδας αυτής στην μη επαγγελματικού χαρακτήρα Β΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών έλαβε υπόψη της την μη δήλωση συμμετοχής της ομάδας της Α.Ε.Κ. Κ.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών την αυτή αγωνιστική περίοδο. Η μη δήλωση αυτή της Κ.Α.Ε. έχει ως άμεση συνέπεια να αποκτά το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στο πρώτο μη επαγγελματικού χαρακτήρα πρωτάθλημα (Β΄ Εθνική Κατηγορία) η ομάδα ανδρών του αθλητικού σωματείου, την οποία και έκανε αποδεκτή η Ε.Ο.Κ. Την ιδιότητα της μη επαγγελματικής ομάδας το αθλητικό σωματείο που έχει αποκτήσει η Α.Ε.Κ. έχει δικαίωμα να διατηρήσει και μετά την άνοδό της στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 013-2014. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 116 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, η Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2699601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39327/06/Β/97/18), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού

Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ»