Κούρεμα στους μισθούς των διαιτητών

Ψαλίδι και στους μισθούς των διαιτητών θα μπει με το νέο μνημόνιο, καθώς οι πρώτοι διαιτητές από τα 1520€ που έπερναν μέχρι τώρα, πλέο θα παίρνουν 900€. Ακόμη μείωση υπάρχει και στους βοηθούς που αντί για 500€ θα παίρνουν 300 €, ενώ οι παρατηρητές 200€